Skarpskytt

Publicerades den 20 nov 2020
Skarpskytten förstärker luftvärnets markförsvarspluton med en förmåga i varje grupp. Marksförsvarsplutonen har som uppgift att skydda luftvärnets grupperingar mot en kvalificerad angripare.
Vi träffade en av tre värnpliktiga som handplockats för att utbildas till skarpskytt. I samlingen, som är första utbildningskullen i den nya kursen, finns även specialister och anställda soldater som ska stärka sina plutoner med kompetens - att bekämpa motståndare upp till 600 meter.

Kommentarer